Na zajęcia religii uczęszczają dzieci z grup starszych: 5 i 6 - latków,  których rodzice wyrazili zgodę. Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu i trwają pół godziny.
Wszystkie dzieci chętnie słuchają opowieści religijnych, które uczą jak być człowiekiem dobrym i uczciwym, jak żyć i postępować na co dzień, krocząc przez życie śmiało z wiarą i odwagą. Dzieci poznają podstawy wiary, uczą się modlitw, piosenek i wierszyków zgodnie z podstawą programową nauczania religii dzieci w wieku przedszkolnym. Na religii panuje ciepła i przyjazna atmosfera.
Nauka religii ma również służyć wspomaganiu rozwoju moralnego dziecka i kształtowaniu jego życia we wspólnotach społecznych, np. w rodzinie, w Kościele czy grupie przedszkolnej. Poprzez zabawę dzieci poznają prawdy religijne, historię zbawienia w oparciu o Pismo Święte, rok liturgiczny z istotą i znaczeniem najważniejszych uroczystości i Świąt. Modlitwy i pieśni religijne sprawiają, że dzieci nawiązują przyjaźń z Panem Bogiem.