W naszym przedszkolu terapia logopedyczna prowadzona jest w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej. We wrześniu przeprowadzane są badania przesiewowe w grupach 4-6 latków,
na podstawie których następuje kwalifikacja na zajęcia. Terapia odbywa się w wymiarze 45 minut
w maksymalnie 4-osobowych zespołach. Aby zmaksymalizować efekty terapeutyczne dzieci pogrupowane są wadami wymowy oraz poziomem występujących trudności. Podczas zajęć wykorzystujemy różnorodne pomoce dydaktyczne, a także oddziałujemy na całościowy rozwój dziecka, usprawniając motorykę małą i dużą, rozwijając wszystkie zmysły poprzez zabawy sensoryczne. Na zajęciach wykorzystujemy także:


  • elementy AAC,
  • elementy Metody Krakowskiej,
  • elementy logorytmiki,
  • Metodę czucia skórnego,
  • Metodę Seemana,
  • Metodę terapeutycznego tapingu w logopedii,
  • Metodę masażu traktu ustno-twarzowego,
  • metody usprawniające: Ćwiczenia oddechowe, fonacyjne, artykulatorów, autokontroli słuchowej, słuchu fonematycznego, metody słowne, problemowe, czynne.
W najmłodszej grupie wiekowej prowadzona jest profilaktyka logopedyczna raz w tygodniu.