📢Rekrutacja📢
Termin składania wniosków:
📌 Rozpoczęcie rekrutacji: 5.03.2024 godzina 8:00 
📌Zakończenie rekrutacji: 26.03.2024 godzina 15:00
📌Rejestracja wniosków odbywa się przez stronę internetową

www.gniezno.przedszkola.vnabor.pl

📌Wniosek można złożyć:
✔️wydrukowany wraz z załącznikami w przedszkolu pierwszego wyboru
                             lub
✔️elektronicznie bez wychodzenia z domu (warunkiem korzystania z drugiej opcji jest fakt posiadania przez oboje rodziców/opiekunów prawnych  PROFILU ZAUFANEGO lub PODPISU KWALIFIKOWANEGO, a także dołączenie w postaci elektronicznej (w postaci zdjęcia lub skanu) wszystkich załączników
PLIKI DO POBRANIA
📌W przypadku braku możliwości zarejestrowania się elektronicznie, wnioski w formie papierowej dostępne są na terenie naszego przedszkola
📌 W razie pytań prosimy o kontakt osobisty z Dyrektorem Przedszkola nr 17, Os. Piastowskie 18 Gniezno
                            lub 
kontakt telefoniczny pod numerem 61- 426- 61-60
📌 W rekrutacji mogą również brać udział dzieci spoza miasta Gniezna. 
*Zastrzega się jednak, że kandydaci spoza miasta Gniezna mogą zostać przyjęci do gnieźnieńskich przedszkoli po zapewnieniu miejsca dzieciom zamieszkałym na terenie miasta.Harmonogram rekrutacji

Kryteria rekrutacji
Zasady rekrutacji