W przedszkolu działa Rada Rodziców, którą reprezentuje ogół rodziców (prawnych opiekunów) dzieci uczęszczających do przedszkola. 
Organy przedszkola współpracują ze sobą mając na uwadze wspomaganie rozwoju dzieci, ich dobro i bezpieczeństwo, a także jakość pracy przedszkola. 

Skład Rady Rodziców w roku szkolnym 2023/2024:

Przewodnicząca: Pani Sandra Leśniewska
Zastępca: Pani Natalia Uliszak
Skarbnik: Pani Sylwia Wesołowska
Sekretarza: Pani Paulina Przybyszewska 
Członkowie: Pani Dominika Alzubidy