DYREKTOR PRZEDSZKOLA: mgr Monika Linetty


Religia: mgr Monika Linetty (nauczyciel dyplomowany)
Logopedia: Angelika Kaczmarek (nauczyciel kontraktowy)
Język angielski: Paulina Rymarz (nauczyciel dyplomowany)
Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne: mgr Małgorzata Konowalska (nauczyciel dyplomowany)
ZAJĘCIA UMUZYKALNIAJĄCE PROWADZONE SĄ WE WSZYSTKICH GRUPACH PRZEZ NAUCZYCIELKI W NICH PRACUJĄCE
Pracę nauczycieli wspomaga 5 pań woźnych oddziałowych
Żywieniem zajmują się 2 panie kucharki
Pracownicy administracji: główna księgowa oraz intendentka
Prace gospodarczo-techniczne wykonuje woźny przedszkola