DYREKTOR PRZEDSZKOLA: mgr Grażyna Hybza.


Religia: mgr Monika Linetty (n-l dyplomowany)
Logopedia: Alicja Nowak (nauczyciel kontraktowy)
Język angielski: Anna Chudzińska (nauczyciel kontraktowy)
Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne: mgr Małgorzata Konowalska (n-l dyplomowany)
Zajęcia umuzykalniające z elementami rytmiki: mgr Barbara Kujawska (n-l dyplomowany)
Pracę nauczycieli wspomaga 5 pań woźnych oddziałowych
Żywieniem zajmują się 2 panie kucharki
Pracownicy administracji: główna księgowa oraz intendentka
Prace gospodarczo-techniczne wykonuje woźny przedszkola