Zajęcia z języka angielskiego odbywają się w każdej grupie dwa razy w tygodniu (poniedziałek, piątek) i trwają pół godziny.
Tematyka zajęć języka angielskiego jest dopasowana do tematów zajęć kompleksowych, a także do poszczególnych etapów rozwojowych dzieci. Podczas zajęć dzieci uczą się wierszyków, rymowanek i piosenek, dzięki którym łatwiej przyswajają poznane słownictwo.
Na zajęciach wykorzystywane są rozmaite pomoce dydaktyczne: flashcards (karty obrazkowe), gry językowe, realne przedmioty i wiele innych, które wspaniale pomagają dzieciom zapamiętać słówka.
Podczas trwania zajęć nauczyciel realizuje z naszymi podopiecznymi obowiązująca podstawę programową.