Religia: mgr Monika Linetty (nauczyciel dyplomowany)

Logopedia: mgr Angelika Kaczmarek (nauczyciel kontraktowy)

Język angielski: mgr Agnieszka Nowak  (nauczyciel mianowany)

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne: mgr Daria Różycka – Kuczma  (nauczyciel mianowany)
Opieka psychologiczna: mgr Agnieszka Olejniczak

Pedagog specjalny: mgr Marta Leśna

ZAJĘCIA UMUZYKALNIAJĄCE PROWADZONE SĄ WE WSZYSTKICH GRUPACH PRZEZ NAUCZYCIELKI W NICH PRACUJĄCE

Pracę nauczycieli wspomaga 5 pań woźnych oddziałowych

Żywieniem zajmują się 2 panie kucharki

Pracownicy administracji: główna księgowa oraz intendentka

Prace gospodarczo-techniczne wykonuje woźny przedszkola