Aktualności
images/slide1.jpg

Szanowni Rodzice!

Proszę o zapoznanie się  z procedurami funkcjonującymi w przedszkolu w związku z panującą pandemią koronawirusa. Rodzice, którzy podjęli decyzję o przyprowadzeniu dziecka do przedszkola od 20 maja 2020r i później, są zobowiązani do złożenia dokumentu „Oświadczenie” i dostarczenie najpóźniej  w dniu przyprowadzenia dziecka do przedszkola, w zaklejonej kopercie podpisanej imieniem i nazwiskiem dziecka. Brak oświadczenia spowoduje nieprzyjęcie dziecka do placówki. Druk „Oświadczenia” można pobrać z pliku podanego poniżej lub pobrać wersję papierową ze skrzynki wystawionej w przedsionku przedszkola. 

Zarządzenie

Oświadczenie rodziców


Procedura przyprowadzania i odbierania dziecka

Procedura higienicznych i bezpiecznych warunków pracy

Procedura postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia COVID-19

Wytyczne przeciwepidemiczne GIS