Aktualności
images/slide1.jpg

Dzień Edukacji Narodowej to polskie święto oświaty i szkolnictwa wyższego. Upamiętnia rocznicę powstania Komisji Edukacji Narodowej. Powszechnie, dzień ten nazywany jest Dniem Nauczyciela.  Dnia 15 października w naszym Przedszkolu uroczyście obchodziliśmy ten dzień. Jak co roku w spotkaniu uczestniczyła cała społeczność przedszkolna - dzieci z wszystkich grup wraz z wychowawczyniami, Dyrekcja Przedszkola, pracownicy administracjii obsługi oraz przedstawiciele rady rodziców i rodzice występujących dzieci. Po oficjalnym powitaniu przez p. dyrektor i złożeniu życzeń dzieci z grupy III „Motylki” przedstawiły krótką inscenizację pt: „Jesienne spotkanie.” Były piosenki, wiersze i tańce.Dzieci w ten sposób podziękowały za opiekę, wychowanie, naukę, troskliwe ramiona, dobre rady, czyste sale, wszelkie naprawy i smaczne posiłki. Podziękowania i życzenia złożyła p. dyrektor i przedstawicielka z Rady Rodziców.Dzień ten był też okazją do wręczenia Nagrody Prezydenta dla p. Dyrektor, Nagród Dyrektora nauczycielom, wszystkim pracownikom administracji i obsługi. Na zakończenie uroczystości wszyscy pracownicy otrzymali od Rady Rodziców kwiaty.