Dzieci z grupy Biedronki miały okazję zapoznać się z pracą dziennikarza radiowego.  Zobaczyły magiczne pomieszczenia radiowe i wystąpiły na antenie z wierszykiem dotyczącym oszczędzania oraz pozdrowieniami.