Aktualności
images/slide1.jpg

Przypominamy! Aby dziecko mogło uczęszczać  do przedszkola w nowym roku szkolnym rodzice są zobowiązani  do podpisania deklaracji na rok szkolny 2020/21. Deklarację podpisują wszyscy rodzice - dzieci kontynuujących  oraz rodzice dzieci nowych, rozpoczynających pobyt w przedszkolu we wrześniu. Formularz  można pobrać z naszej strony internetowej ( poniżej), natomiast  w formie papierowej wystawiony jest w przedsionku przedszkola.  Deklarację wypełnioną i podpisaną przez obojga rodziców prosimy składać do skrzynki wystawionej w przedsionku przedszkola do dnia 26 czerwca, godz. 15.00.  Potwierdzenie otrzymania deklaracji będziemy przesyłać na podanego przez Państwa maila.

W przypadku pytań udzielamy informacji pod numerem telefonu 61 4266160 w godzinach od 8.00 do 15.00

                                                                                                    Grażyna Hybza

                                                                                                    Dyrektor Przedszkola nr 17

                                                                                                    w Gnieźnie

Deklaracja do pobrania

Szanowni Rodzice!

Proszę o zapoznanie się  z procedurami funkcjonującymi w przedszkolu w związku z panującą pandemią koronawirusa. Rodzice, którzy podjęli decyzję o przyprowadzeniu dziecka do przedszkola od 20 maja 2020r i później, są zobowiązani do złożenia dokumentu „Oświadczenie” i dostarczenie najpóźniej  w dniu przyprowadzenia dziecka do przedszkola, w zaklejonej kopercie podpisanej imieniem i nazwiskiem dziecka. Brak oświadczenia spowoduje nieprzyjęcie dziecka do placówki. Druk „Oświadczenia” można pobrać z pliku podanego poniżej lub pobrać wersję papierową ze skrzynki wystawionej w przedsionku przedszkola. 

Zarządzenie

Oświadczenie rodziców


Procedura przyprowadzania i odbierania dziecka

Procedura higienicznych i bezpiecznych warunków pracy

Procedura postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia COVID-19

Wytyczne przeciwepidemiczne GIS