Aktualności
images/slide1.jpg

 
Uprzejmie informujemy, że  od 24-28.06.2019 r. w godzinach od 9.00 do 15.00 będą podpisywane deklaracje dotyczące czasu pobytu i wyżywienia dziecka w przedszkolu  w roku szkolnym 2019/20 przez rodziców dzieci nowo przyjętych do przedszkola.  Dokument ten można podpisać na miejscu w biurze dyrektora lub intendenta. Należy mieć przy sobie pesel dziecka.
 
Dla  rodziców dzieci kontynuujących wychowanie przedszkolne termin pobrania, wypełnienia i zwrotu deklaracji od 11-19.06.2019 r.  u nauczycieli poszczególnych oddziałów.

Prosimy o dotrzymanie podanych terminów.
 

W naszym przedszkolu, w pracy wychowawczo-dydaktycznej kierujemy się nadrzędną zasadą działania w imię wartości. Zaznajamiamy dzieci z ich podstawami  poprzez wspólne działania, teksty literackie, sytuacje z dnia codziennego, tworzenie kodeksów grupowych, czy celebrowanie różnych świąt. Tym razem, chcieliśmy sprawdzić, czy nasze propozycje pokrywają się z Państwa prywatną piramidą wartości. W widocznym miejscu stanęła papierowa makieta naszego przedszkola, a Państwo głosowali na daną wartość. Które wartości są dla Państwa najważniejsze? Zestawienie graficzne znajduje się poniżej...

Dziękujemy za współpracę.

10 CZERWCA DZIECI PIĘCIO I SZEŚCIOLETNIE OTRZYMAŁY W KOŚCIELE Z RĄK KSIĘDZA PROBOSZCZA BŁOGOSŁAWIEŃSTWO. PODCZAS TEGO SPOTKANIA DZIECI MODLIŁY SIĘ I ŚPIEWAŁY PIEŚNI POZNANE, W CIĄGU CAŁEGO ROKU SZKOLNEGO, NA ZAJĘCIACH Z RELIGII.