Aktualności
images/slide1.jpg
Dzieci z grup starszych- Żabki i Pszczółki wzięły udział w zajęciach edukacyjnych pt. Segregacja? -dziecinnie prosta zorganizowanych przez Kampanię Edukacyjną Miasta Gniezna. Dzieci utrwalały sobie wiadomości na temat sensu segregacji i jej prawidłowości. Dowiedziały się także w jaki sposób niektóre materiały podlegają recyklingowi i co z takich przetworzonych wtórnie produktów otrzymujemy. Dzieci otrzymały także ulotki, książeczki o recyklingu, a także torby materiałowe wielokrotnego użytku, aby nie stosować toreb plastikowych. Przedszkole natomiast otrzymało oznaczone pojemniki do segregacji śmieci.

„Motylki” i  „Żabki” w bibliotece

Od najmłodszych lat dzieci obserwują to, co dzieje się w ich najbliższym otoczeniu; zazwyczaj przez całe życie pamiętają zwyczaje, gwarę, obyczaje kultywowane w ich rodzinie i środowisku. Możemy uczyć je szacunku dla flagi i patriotyzmu. Pomału budujemy u dzieci świadomość, że należą do większej wspólnoty ludzi. Pozycje „Basia i wolność” oraz „Nasza paczka i niepodległość” Zofii Staneckiej stały się podstawą imprezy bibliotecznej zorganizowanej w Filii nr 2 gnieźnieńskiej książnicy. Dzieci z dwóch grup naszego przedszkola„Motylki” i „Żabki”ubrane w paski biało- czerwone miały okazję obejrzeć inscenizację przygotowaną przez uczniów Szkoły Podstawowej nr 3. Postać Basi Pasiastej była inspiracją dla dzieci aby poprzez zabawę i czytanie dowiedzieć się czym jest wolność zarówno dla każdego z nas jak i dla całego kraju.Spotkanie odbyło się w ramach programu edukacyjnego „A ja jestem Polak mały” realizowanego przez gnieźnieńską książnicę i Urząd Miejski w Gnieźnie.