Logopedia

  • Seplenienie międzyzębowe – wada wymowy polegająca na wysuwaniu języka między zęby przy wymowie głosek s, z, c, dz, ; ś, ź, ć, dź ; sz, ż, cz, dż.
  • Seplenienie boczne – podczas wymawiania głosek s, z, c, dz; ś, ź, ć, dź; sz, ż, cz, dż strumień powietrza uchodzi bokiem, a język ułożony jest niesymetrycznie.
  • Seplenienie proste – występuje gdy głoski s, z, c, dz; ś, ź, ć, dź; sz, ż, cz, dż, są przez siebie zastępowane.
  • Reranie - gdy głoska r zastępowana jest przez l lub j (niekiedy jako tzw. r francuskie).
  • Labdacyzm – głoska l wymawiana jak j, lub wypowiadana z wadliwym układem narządów artykulacyjnych np. międzyzębowo.
  • Kappacyzm – gdy głoska k zastępowana jest przez t,
  • Gammacyzm -  głoska g zastępowana przez d.
  • Mowa bezdźwięczna  - głoski dźwięczne wymawiane prze bezdźwięczne odpowiedniki.
  • Nosowanie – wymawianie głosek ustnych „przez nos” oraz trudności w wymowie głosek nosowych.