W ramach akcji „Królewskie Gniezno czyta” w grupie Pszczółki odbyły się zajęcia, mające na celu poznanie i utrwalenie gwary polskiej. Gwara to nasza kultura i tradycja dlatego na zajęciach „Myszka Marcysia uczy gwary” dzieci poznały takie słowa jak : kejter, kociamber, kłapie, kika, zza winkla i wiele innych, które sprawiły dzieciom wiele radości. Po wysłuchaniu wierszu o myszce i zabawach dzieci wykonały grupowe ilustracje do tekstu.