Szanowni Rodzice!

Proszę o zapoznanie się z  procedurami przygotowanymi zgodnie z wytycznymi GIS obowiązującymi  od 1 września 2020 r. Wszyscy Rodzice są zobowiązani w nowym roku szkolnym 2020/21  do złożenia dokumentu „ Oświadczenie” i dostarczenie do przedszkola w dniu przyprowadzenia dziecka. Brak oświadczenia spowoduje nieprzyjęcie dziecka do placówki. Druk „Oświadczenie” można pobrać z pliku podanego poniżej lub pobrać wersję papierową ze skrzynki wystawionej w przedsionku przedszkola. Prosimy o przestrzeganie zasad związanych z reżimem sanitarnym, min:

*Osoby dorosłe tj. rodzice/opiekunowie przed wejściem do budynku przedszkola zakrywają usta i nos maseczką lub przyłbicą oraz dezynfekują dłonie poprzez użycie płynu dezynfekującego do rąk lub zakładają rękawiczki ochronne.

*Rodzice/opiekunowie mogą wchodzić z dziećmi do przestrzeni wspólnej przedszkola z zachowaniem zasady – 1 rodzic z dzieckiem/dziećmi  w odstępie od kolejnego rodzica z dzieckiem/dziećmi 1,5 m

Oświadczenie dla rodzica lub opiekuna

Procedura postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia COVID-19

Procedura higienicznych i bezpiecznych warunków pracy

Procedura przyprowadzania i odbierania dziecka