Pierwsze dni miesiąca maja zachęcają do refleksji nad znaczeniem ludzkiej pracy, jednego z symboli narodowych- polskiej flagi oraz Konstytucji 3 Maja. Dla uświetnienia majowych dni cała gawiedź naszego przedszkola odśpiewała hymn narodowy, uczestniczyła w pokazie mody patriotycznej przy akompaniamencie utworów muzycznych np. oberka, polki, krakowiaka. Aby tradycji stało się za dość, kończąc uroczystości majowe odtańczono narodowy taniec - poloneza.