20 listopada jest wyjątkowym dniem- tego właśnie dnia przypada rocznica uchwalenia Konwencji o Prawach Dziecka. Na całym świecie obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka. W naszym przedszkolu podjęto wiele inicjatyw związanych z prawami dzieci na świecie, były to miedzy innymi pogadanki, prace plastyczne oraz plakaty.
Teraz każde dziecko zna swoje prawa i wie, że jest ważne.