• Dziecięca matematyka wg E. Gruszczyk – Kolczyńskiej i E. Zielińskiej
 • Odimienna metoda nauki czytania – I. Majchrzak
 • Elementy Kinezjologii Edukacyjnej P. Dennisona
 • Pedagogika zabawy  „Klanza”
 • metody twórczych zajęć ruchowych: gimnastyka R. Labana,
 • Ruch Rozwijający W. Sherborne
 • techniki parateatralne: drama, pantomima, teatrzyk kukiełkowy, zabawy paluszkowe
 • Aktywne słuchanie muzyki - Batii Strauss
 • Edukacja przez ruch – D. Dziamskiej
 • Storyline – metoda opowieści wychowawczej ( tematu)
 • zabawy badawcze, eksperymenty, obserwacje przyrodnicze
 • bajkoterapia