W codziennej pracy z dziećmi wykorzystujemy wiele form, mających na celu rozbudzanie zainteresowań czytelniczych, m. in. codzienne czytanie dzieciom bajek, oglądanie ilustracji w książkach dla dzieci i rozmowa na temat ich treści, zabawy i prace plastyczne na podstawie wysłuchanych utworów literackich, praca z książką. W dniu 24.06.2022 r. obchodziliśmy Światowy Dzień Smerfa. Celem tego spotkania czytelniczego było poszerzenie wiadomości dzieci dotyczących postaci bajkowych jakimi są Smerfy oraz radosne spędzanie czasu.  Dzieci wysłuchały wiersz pt: ,,Smerfy - niebieskie ludki’’ i krótkie opowiadanie o smerfach. Rozwiązywały zagadki i układały puzzle. Następnie wykonały prace plastyczne.