RODO - ważne informacje

KLAUZULE DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA OBOWIĄZKU INFORMACYJNEGO Z ART. 13 RODO

Inspektorem Ochrony Danych w Przedszkolu nr 17 w Gnieźnie jest:

Tomasz Henzler,  email: inspektor@cbi24.pl

Klauzula informacyjna - przesłanka przepis prawa

Klauzula informacyjna - przesłanka umowy

Regulamin monitoringu