Grupa 5 - Motylki
W tym roku nasze przedszkole we współpracy z Powiatową Stacją Sanitarno Epidemiologiczną w Gnieźnie po raz kolejny przystąpiło do programu edukacyjnego „Czyste powietrze wokół nas”. Celem programu było zmniejszenie narażenia dzieci na bierne palenie, zwiększenie wiedzy na temat skutków palenia papierosów. Program został przeprowadzony w grupie „Motylki.” Realizując zajęcia dzieci obserwowały źródła dymu , następnie przelały swoje spostrzeżenia na papier wykonując plakaty dotyczące źródeł dymu. Dzieci ozdabiały także postać Dinka, kolorowały kwiaty, poszukiwały tabliczek „zakaz palenia” i wykonały ordery „Nie pal przy mnie.” Przedszkolaki śpiewały piosenkę o zielonym Dinku, który nie lubi palaczy i ucieka przed dymem, bawiły się w zabawę w kwiaty, podczas której przy dźwiękach muzyki klasycznej pokazywały jak zachowują się kwiaty oddychające świeżym, czystym powietrzem a jak kiedy ktoś nagle wtargnął do ogrodu i zapalił papierosa. Realizując program spotkaliśmy się z zadowoleniem dzieci, które bardzo chętnie uczestniczyły w proponowanych zajęciach.