Grupa 3 - Motylki
W ramach „Dnia Eksperta” – czyli poznania pracy ludzi, w tym zawodów rodziców, dnia 5 marca gościliśmy w przedszkolu tatę Zosi, który jest protetykiem zajmującym się wykonywaniem usług stomatologicznych. Praca protetyka opiera się na ciągłej współpracy z dentystą. Miejscem jego pracy jest pracownia protetyczna. Protetyka stomatologiczna to dział stomatologii, który zajmuje się odtwarzaniem odpowiedniego zgryzu i wyglądu zębów, w związku z ich utratą lub mocnym uszkodzeniem, jeśli nie jest w takiej sytuacji możliwe zastosowanie przy ich odbudowie określonych metod stomatologii zachowawczej. Utrata stałych zębów może dotknąć niemal każdą osobę. Wynika ona nie tylko ze starości lub zaniedbań w zakresie pielęgnacji zębów, ale może być ona także rezultatem przebytych chorób lub doznanych urazów. W tych wszystkich sytuacjach istnieje możliwość przywrócenia zębom dawnej funkcjonalności i blasku wykonując odpowiednie zabiegi protetyczne. O tym wszystkim opowiadał tata Zosi. Mówił oczywiście również o tym, że trzeba dbać o swoje zęby, nie tylko w ten sposób, że się je myje ale również przez stałe kontrole u dentysty. Pokazał w jaki sposób robi się  odlew zębów i  jak uzupełnić ubytek przez włożenie odpowiednio wykonanego sztucznego zęba  z gipsu stomatologicznego a nawet ze złota. Pierwszym z najistotniejszych wymagań jakie stawia się protetykowi jest dobra ostrość wzroku, a także zdolność do rozróżniania barw oraz zręczność manualna. Przy wykonywaniu protez lub aparatów niezbędna jest zdolność koncentracji uwagi, a także uzdolnienia techniczne, cierpliwość i dokładność. Jeszcze raz tacie Zosi  bardzo dziękujemy za spotkanie.