W minionym tygodniu "Biedronki" poznawały zawód sprzedawcy. W związku z tym wykonywaliśmy różnorodne prace plastyczne, słuchaliśmy wierszy i opowiadań, poznawaliśmy rodzaje sklepów. Zwieńczeniem była zabawa w sklep, podczas której używaliśmy prawdziwej wagi i warzyw. W trakcie zabawy przypomnieliśmy sobie zasady kulturalnego zachowania, nazywaliśmy warzywa i owoce, omówiliśmy różnorodne sposoby płatności. Dzieci miały okazję samodzielnie zważyć "zakupione" warzywa i owoce. Wszyscy zgodnie stwierdzili, że zawód sprzedawcy jest ciekawy i jednocześnie bardzo trudny.