Szanowni Rodzice, w  uzgodnieniu z  Prezydentem Miasta Gniezna od dnia 20.05.2020 r. (środa) zostają otwarte przedszkola na terenie Miasta Gniezna.

W związku z aktualnymi wytycznymi GIS dotyczącymi m.in. liczebności grup oraz konieczności ograniczenia kontaktów pomiędzy dziećmi i pracownikami, nastąpi zmiana organizacji pracy przedszkoli w następujący sposób:

1)                Do przedszkoli w pierwszej kolejności będą przyjmowane dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych realizujących zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19.

2)                Przedszkola będą pełnić funkcje opiekuńcze z elementami dydaktycznymi.

3)                Kontynuowane będzie nauczanie zdalne.

4)                Zorganizowane mogą zostać nowe grupy dzieci w zbliżonym wieku oraz w zależności od czasu pobytu dziecka w przedszkolu.

5)                Do danej grupy wychowanków przypisana zostanie stała kadra opiekunów (nie zawsze będzie możliwe zapewnienie dotychczasowych wychowawców), nauczyciele pracować będą zgodnie z potrzebami placówki.

                                                                           Grażyna Hybza

                                                                           Dyrektor Przedszkola nr 17

                                                                           w Gnieźnie