Zgodnie z harmonogramem rekrutacji dnia 27.04.2020 r. o godz. 14.00 zostaje wywieszona w budynku przedszkola  lista kandydatów przyjętych i nieprzyjętych  na rok szkolny 2020/2021. Listę kandydatów publikujemy też na stronie internetowej przedszkola zgodnie z rozporządzeniem z art. 11b rozporządzenia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 493 ze zm.).

lista kandydatów przyjętych i nieprzyjętych na rok szkolny 2020/21