W naszym przedszkolu, w pracy wychowawczo-dydaktycznej kierujemy się nadrzędną zasadą działania w imię wartości. Zaznajamiamy dzieci z ich podstawami  poprzez wspólne działania, teksty literackie, sytuacje z dnia codziennego, tworzenie kodeksów grupowych, czy celebrowanie różnych świąt. Tym razem, chcieliśmy sprawdzić, czy nasze propozycje pokrywają się z Państwa prywatną piramidą wartości. W widocznym miejscu stanęła papierowa makieta naszego przedszkola, a Państwo głosowali na daną wartość. Które wartości są dla Państwa najważniejsze? Zestawienie graficzne znajduje się poniżej...

Dziękujemy za współpracę.