Aktualności
images/slide1.jpg
Dzieci z grup starszych- Żabki i Pszczółki wzięły udział w zajęciach edukacyjnych pt. Segregacja? -dziecinnie prosta zorganizowanych przez Kampanię Edukacyjną Miasta Gniezna. Dzieci utrwalały sobie wiadomości na temat sensu segregacji i jej prawidłowości. Dowiedziały się także w jaki sposób niektóre materiały podlegają recyklingowi i co z takich przetworzonych wtórnie produktów otrzymujemy. Dzieci otrzymały także ulotki, książeczki o recyklingu, a także torby materiałowe wielokrotnego użytku, aby nie stosować toreb plastikowych. Przedszkole natomiast otrzymało oznaczone pojemniki do segregacji śmieci.