Jak co roku nasze przedszkole bierze czynny udział w akcji Sprzątania Świata. Dzieci bardzo chętnie uczestniczą w akcji ponieważ wiedzą, że przez dbanie o porządek dbamy o naszą planetę i przyczyniamy się do czystego powietrza i czystej planety.