"Piastowska Gromada" gościła przedstawicieli Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Policji w Gnieźnie. Dzieci miały możliwość ugruntować swoją wiedzę dotyczącą zasad i bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz poznać sprzęt, którym Policja posługuje się na co dzień w swojej pracy.
Wiedza, profesjonalizm i otwartość naszych gości pozwoliły na zapoznanie się z trudną i odpowiedzialną pracą Policji w kwestii bezpiecznych zachowań na ulicy i wokół nas.